ul. Wyczółki 44, 02-830 Warszawa
(022) 691 44 30
info@multitablica.pl
Test technik uczenia się

Czy wiesz w jaki sposób najszybciej przyswajasz nowe informacje? Istnieje aż 8 rodzajów inteligencji, każdy z jej typów charakteryzuje się innym preferowanym stylem uczenia cię. Możesz również posiadać silnie rozwinięte kilka rodzajów inteligencji, co będzie miało wpływ na twoje zainteresowania oraz sposób uczenia się. Warto zapoznać się z teorią wielorakiej inteligencji przedstawionej przez Howarda Gardnera.

Howard Gardner stworzył model inteligencji, który stał się centralną częścią każdego procesu przyspieszonego uczenia się.

Osiem rodzajów inteligencji Gardnera to pogrupowane zdolności i umiejętności nie do końca wyliczalne. Gardner opisuje je następująco

  1. Lęzykowa: umiejętność posługiwania się językiem, wzorami i systemami.
  2. Matematyczno – logiczna: umiłowanie precyzji oraz myślenia abstrakcyjnego i ustrukturalizowanego.
  3. Wizualno – przestrzenna: myślenie obrazowe, umiejętne korzystanie z map, diagramów i tabel, wykorzystanie ruchu towarzyszącego procesowi uczenia się.
  4. Muzyczna: wrażliwość emocjonalna, poczucie rytmu, zrozumienie złożoności muzyki.
  5. Interpersonalna: łatwy kontakt z innymi ludźmi, umiejętności mediacyjne, dobra komunikatywność.
  6. Intrapersonalna (refleksyjna): automotywacja, wysoki poziom wiedzy o samym sobie, silne poczucie wartości.
  7. Ruchowa: dobre wyczucie czasu, uzdolnienia manualne, duże znaczenie zmysłu dotyku, ruchliwość, dobra organizacja przestrzenna.
  8. Przyrodnicza: rozumienie praw natury i postępowanie z nimi, zainteresowania działalnością proekologiczną.

8 inteligencjiTest udostępniony, dzięki uprzejmości Fundacji INE ine.com.pl