ul. Wyczółki 44, 02-830 Warszawa
(022) 691 44 30
info@multitablica.pl

Mechanika iDoctum

Mechanika zajmuje się m.in. najprostszymi formami ruchu. Stanowi rdzeń i podstawę innych dziedzin. Niniejszyinteraktywny program edukacyjny został tak zaprojektowany, aby pomóc uczniom w obserwacji i zrozumieniu prawi zjawisk fizycznych. Z jego pomocą można łatwo zademonstrować zjawiska trudne do wyobrażenia lub zbadania w rzeczywistym świecie. Animacja zastosowana w programie nie tylko pozwala nauczycielowi zaprezentować wyniki pomiarów, lecz także umożliwia uczniom szybsze ich zrozumienie. Eksperymenty można powtarzać wielokrotnie, przedstawiając rezultaty kolejnych badań w postaci wykresów. Lekcje przeprowadzane za pomocą naszegoprogramu edukacyjnego stają się bardziej interesujące dla uczniów. Załączone zdjęcia, rysunki i animacje trójwymiarowe są doskonale dobrane, dzięki czemu łatwo wpadają w oko, inspirują uczniów i przykuwają ich uwagę.

Tematy

  • Ruch jednostajny prostoliniowy
  • Ruch jednostajnie zmienny
  • Ruch jednostajny po okręgu
  • Układ odniesienia
  • Ruch złożony
  • Ruch drgający I
  • Ruch drgający I II
  • Ruch falowy I
  • Ruch falowy II
  • Ruch termiczny

Screenshots

Mechanika
Mechanika
Mechanika
Mechanika

Wyślij zapytanie/ zapisz sie po więcej informacji: